เราชนะ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

~ ~ สำหรับคนที่ลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งจะต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 7,000 บาท ล่าสุด ~ (8เม.ย.64) ความคืบหน้ากลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ลงทะเบียนในวันที่ 8-26 ~ มี.ค. 64 จะประกาศผลในวันที่ 5 เม.ย.64 และได้รับเงิน7,000 บาท ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ~ ~ ส่วนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง …

Read More

เผยภาพ โรงบาลสนาม

~ ~ เมื่อวันที่ 9 เมษายน เพจ พระโขนง บางนา สมุทรปราการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เดินทางจากกรุงเทพฯสมุทรปราการ ไปเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน และสร้างโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ไว้ หลังจากผู้ติด CV19โควิดในจังหวัดพุ่งไม่หยุดวันนี้พบเพิ่ม 36 ราย ~ เยอะมาก ~ เตรียมพร้อม รองรับผู้ป่วย ~ เป็นสัญญาณว่าน่าจะเยอะมาก ~ แพทย์พยาบาลพร้อม ดูแลตัวเองดีๆนะครับ ~ …

Read More

4 ราศีสุดเฮ ง เงิ นทองไ ห ลเข้ๅมา จะพบเจอสิ่ งดี ปี 64

~ ~ 1 รๅ ศีเมถุน หยิ บจั บอะไรในช่วงนี้จะประส บควๅมสำเร็ จเป็นอย่ๅงเเน่เเท้ หๅใครที่กำลังทำงๅนประจำอยู่นั้นจะมีโอกๅส ~ ได้ขยับขย ๅยหน้ๅที่ตำเเหน่งกๅรงๅนไปในทิศทๅงที่โ ช ว์ช่ ว งชัชวๅลมๅกกว่ๅเดิม สำหรั บ๑วงโช ค๑วงลๅภ ในช่วงนี้ของคุนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงิ น ส ดก้ อ นโ ตเป็นรๅงวั ลชีวิตจๅกกๅร เ …

Read More

ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้ ติด 559 ราย

~ ~ สำหรับสถานการณ์ CV-19 วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ~ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ พบผู้ติดรายใหม่ จำนวน 559 ราย ติดในประเทศ 549 ราย ติดจากต่างประเทศ …

Read More

กรุงเทพ ตรวจเชิงรุก คลัสเตอร์ทองหล่อ

~ ~ สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ตอนนี้ทั่วประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเพิ่มมากขึ้น ~ ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 กรุงเทพมหานคร ~ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงาน สรุปผลการตรวจเชิงรุกสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ระหว่างวันที่ 3 – 8 เม.ย. 64 มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองหา CV-19 รวมทั้งสิ้น 3,112 ราย ~ …

Read More