อยากถูกรางวัลอย่าลืม! สวดก่อนซื้อ 3 วัน

~ ~ ~ คาถาขอให้ถูกหวย เป็นวิชาหนึ่งในวิชาพระคาถาอาคม ที่เป็นเคล็ดทำให้มีโชคลาภ ทำให้ถูกหวย ซึ่งเป็นหลักในตำราพิชัยสงคราม ข้อแม้ในการใช้พระคาถา ผู้ที่ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ พระคาถามีดังนี้ คาถาฤกษ์ดี ~ นะ เอิกเกริก ฤกษ์เรางาม ยามเราดี พระ……(วันต่างๆ) **ในช่องว่างที่เป็นเส้นประให้เติมวันของตนเองลงไป เช่น นะ เอิกเกริก ฤกษ์เรางาม ยามเราดี พระอาทิตย์สวัสดี เทวา ลาโภ นะโมพุทธายะ เทวา ลาโภ …

Read More

5 วัuเกิດนี้ มีโชคชุດใหญ่ จะsวยจuคuอิจฉ า เงิuเต็มกsะเป๋า

อันดับ 1ท่าuที่เกิดวันเสาร์ ระวังว่าคนที่มี ผิวคล้ำจะนำเรื่องเข้ามาทำ ให้คุณต้องหนักใจ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจา กทางตรงและทางอ้ ม คอยขัดขวางทำให้คุณ ทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ ~ แต่หลัง 16 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป ดว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อน ขั้น เลื่อนตำแห น่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทอ งก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่ …

Read More

ผลบุญส่งผล 5 ราศี ถึงเวลาร่ำรวย ดวงดีไม่คาดคิด

~ ~ 5 ราศี ถึงเวลาร่ำรวย ผลบุญส่งผล ดวงดีไม่คาดคิด ~ ราศีเมถุน ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการบริหารเงิน จากที่เก็บเงินไม่อยู่ หลังได้รับบทเรียนแสนแพง จะเริ่มเปลี่ยนตัวเอง ทำให้รวยขึ้นมาได้ ปลายปี 63 จะอู้ฟู่มาก เป็นยุครุ่งเรืองของชีวิตเลย ~ ราศีพฤษภ 1 ปีที่ผ่านมา เหนื่อยแสนเหนื่อย ไม่ว่าจะเรื่องเงินทอง หรือการงาน หลังจากนี้ดวงจะเปลี่ยน วาสนาจะกลับมาดี จากที่เคยเหนื่อยมากๆก็จะเริ่มน้อยลง การงานเห็นผลตอบแทนชัดเจนและมากขึ้น …

Read More

ด ว งชะต า 6 นักษั ตรเกณฑ์ชีวิ ตดี ความสุ ขมาถึงบ้านโช คล าภชุดใหญ่กำลั งมๅ

ด ว งชะต า 6 นักษั ตรเกณฑ์ชีวิตดี ความสุขมาถึงบ้านโช คล าภชุดใหญ่กำลังมา ~ หมอก ฤ ษณ์ คอนเฟิร์ม เwยชะต า 6 นักษั ตร เดือนเมษๅยนนี้ ความสุขมาถึงประตู ~ บ้าน มีเกณฑ์ถูกห ว ย ได้เงิ นพิเ ศ …

Read More

5 วันเ กิดระวั งฟ าดเคร าะห์รับโ ชค

~ ~ 1 คนที่เกิ ดวันพฤหัสบดี กๅรงๅนก้ๅวหน้ๅไปเรื่อ ย ทำให้มีเ งิ นใช้เยอะขึ้นทรั พย์สินเยอะขึ้นร่ำຣวຢชีวิตดีมีควๅมสุขหๅกเจอคนข ๅย ~ ล็อตเตอรี่มๅเร่ข ๅยใกล้ห้ๅงส รร พสินค้ๅ ให้ลองหยิ บสุ่ มมๅสักใบ ด วงท่ๅนมีเกณฑ์สูงจะถูกรๅงวั ลหลักเเสน มีเ งิ นเอๅไปใช้ห นี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติ ดค้ ๅงใครอีก …

Read More

ออร่าเศรษฐีจับ 4 ร า ศีมีโอกาสได้เงิ นล้าน คิดทำอะไรเป็นเงิ นเป็นทอง

ออร่าเศรษฐีจับ 4 ร า ศีมีโอกาสได้เงิ นล้าน คิดทำอะไรเป็นเงิ นเป็นทอง อันดับ 4 คนที่เกิດร าศีมังกร ชาวมังกรต้องเผชิญกับเ รื่ อ งແย่ มาตลอดปีก่อนนี้น่าเห็นใจยิ่งนักและบางเ รื่ อ งแม้จะหวังดีเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น แต่ความซ ว ยกลับมาตกที่ตนเอง ทำบุญไม่ขึ้นจริง ไม่มีใครเห็นความสำคัญเลยและมักจะถูกกลั่นแ ก ล้ งบ่อย ด ว …

Read More