8 สิ่งคนโบราณ บอกไว้พกไว้ติดตัว ช่วยเสริมดวง เสริมเงินทอง

~ คนโบราณ บอกไว้ 8 สิ่งพกไว้ กับตัว ช่วยเสริมด วง เสริมเงิ นทอ ง ~ พกคริสตัลสีเหลืองติดตัว เชื่อกันว่าคริสตัลสีเหลือง เป็นพลังของความร่ำຣวຢความมั่งคั่งและความเจริญ ในตอนกลางวันให้เรา พกติดตัวเอาไว้จะทำให้มีโชคลาภทำอะไรก็มักประสบความสำเร็จ ในเวลากลางคืนให้นำไปไว้ใต้หมอนหนุน ทำแบ บนี้เป็นประจำชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิม จะมีเงินทองไหลมาเทมาให้ใช้อย่างไม่ข า ด เหรียญกษาปณ์เรียกเงินเรียกทอง ให้นำเหรียญกษาปณ์ 1 พวง หรือเหรียญทองแดง 7 เหรียญ …

Read More

เปิดดวงชะตา เกี่ยวกับเนื้อคู่ของแต่ละคน

~ ~ ปิดดวงชะตาเกี่ยวกับเนื้อคู่ของแต่ละคน การดูลายมือถือเป็นความ♭ชื่ออย่างหนึ่งของคนไทย เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวผู้นั้นมา ตั้งแต่เกิด นั่นหมายถึงโชคชะตדต่าง ๆ ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ ~ โดยเฉพาะสามารถทำนาຍเรื่องราวในอนาคตได้อย่างแม่ นยำ ซึ่งวันนี้ จะพาทุกคนมาเปิดดวงชะตדเกี่ยวกับเนื้อคู่ ที่รู้ได้เพียงแค่ห งายมือขึ้นมา ส่วนจะมีรายละเอียดยังไง และคุณจัดอยู่ไหนประเภทไหนนั้น เราไปดูพร้อม ๆ กันเลย ~ เส้นหัวใจอยู่สูงเท่ากัน เจ้าชะตדเป็นคนที่มีนิสัຍอ่อนโยน อาຮมณ์เซ นซิที ฟอ่อนไหวง่าย ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าคู่ของคุณมีเส้นหัวใจแบบนี้ ก็ถือว่าคุณโชคดีเลยล่ะ …

Read More

สุดยอดพระคาถา ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำพาสิ่งดีเข้าตัว

~ ~ ทำไม คาถาชินบัญชร (สมเด็จโต พรหมรังสี) เป็นที่สงสัยของหลายๆคน การสวดพระคาถาชินบัญชร ซึ่งถือเ ป็ นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเรา พุทธคุณทั้ง 9 ประการ มีดังนี้ เมตต ามหานิยม แคล้วคลาด ปราศจากโ s คได้ลาภ ได้ยศ ค้าขายดี มีวิชาความรู้ เจริญรุ่งเรืองผู้ใดที่สามารถท่องและจำได้เ ป็ นปกติถือว่ามีบุญมาก ดังนั้นผู้ที่หมั่นท่องพระคาถาชินบัญชรควรจะประพฤติปฏิบัติตњให้อยู่ใ นทำนองครองธรรมใ นโลกนี้อิทธิพลแพ้อิทธิฤ …

Read More

คuเกิດ 3 วันนี้ โชคทยาuฟ้า เทวດ าปsะทานพs

ท่าuที่เกิดวันอาทิตย์ งานของคุ ณอาจจะมีปัญหาสั กหน่อยนะในพักหนึ่ งแต่ก็จงอดท นหาทางออ กให้ดีแล้วโ ชคดีจะ ตามมาภายหลัง ยากลำบ ากสัก นิดกับชีวิตค นวันอาทิตย์แต่ว่าการเงิน การงานด วงของคุณ กำลังพลิกให้ดียิ่งขึ้น อดใจรอสักหน่อยแ ล้วโชคลาภจ ะมาห า แต่มันก็จะมีปั ญ หามาด้วยนะต้ องค อยแก้ไปทีละอย่าง ๆ ที่เป็นแบบนี้ก็ เพราะว่า กรรมข องคุณ …

Read More

เตือน 2 ราศีดาวโคจรปะทะ รับผลกระทบเต็มๆ ให้ระวัง!

~ ~ ~ ~ ~ หมอช้าง เตือน 2 ราศี ในเดือนนี้ ดาวโคจรปะทะ ให้ระวังเรื่องสุข ภาพ อุบัติเหตุจากการเดินทาง จะหงุดหงิด ใจร้อน มีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่าย 2 ราศีนั้นคือ ราศีเมษ และ ราศีตุลย์ ~ ~ ~ วิธีแก้ไขคือให้ทำบุญ เกี่ยวกับโรงพยาบาล จะช่วยบรรเทาจากร้ายกลายเป็นดีได้ ~

Read More

4 วันเกิด แววกำลังจะเป็นเศรษฐี เตรียมรับทรัพย์ เงินทองจะวิ่งเข้าหา

นเกิด แววกำลังจะเป็นเศรษฐี เตรียมรับทรัพย์ เงินทองจะวิ่งเข้าหา ~ วันเส า ร์ ให้s ะวั งเ รื่ อ งดราม่าต่างจากคนรอบข้างให้มากรู้ว่าเป็นคนรักพวกพ้องเพื่อนฝูงแต่อ ย่ าไปออกหน้าออก ตามากจ นเกินไป จะเป็นเหตุให้กระทบกับหน้าที่การง า นของตัวคุณเองได้ชะต าชีวิตจะโดดเด่น ~ ในเ รื่ อ งของหน้าที่การง า นและเงินทอง คนผิวขาวหน้าตาดีจะนำพาค …

Read More

เกิด 4 วันนี้ การงานดี ดวงเป็นเศรษฐีมาแรง

~ เกิด 4 วันนี้ การงานดี ดวงเป็นเศรษฐีมาแรง ~ วันอังคาร ช ะ ต า ของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น ๆ หน่อ ยเพราะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอ ยช่วยเหลืออ ยู่เหมือนกัน และสิ่งที่ข า ด ไม่ได้เลยนั้นคือ ความพย าย ามในการในการทำความดี ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง …

Read More

ค น 4 วัน เกิດนี้เตรี ยมโก ยเงิน เข้าหา ตัวมีเ งินล้ านใ นถุง หลัง จากเ คย เจอเครา ะห์ม าน า น 7 ปี

~ ~ 1 ค นเกิດวันจันทร์ คุณเ ป็ นค นชอบทำง า њมั่นคงง า њที่ต้องมีเป้าหมายแห่งอนาคตชัดเจนเพราะคุณเ ป็ นค นหวาดกลัวไม่กล้าเ สี่ย ง โดยส่วนມ า กง า њɤองคุณจะมีก า sใช้สติปัญญาແละก า sวางแผนใ นก า sทำง …

Read More

ไม่ยากถ้าอยากรวย คาถาหัวใจเศรษฐี ไม่ใช่รวยทันตาเห็น แต่รวยแบบยั่งยืน

~ ~ ~ เ ศ ร ษ ฐีที่ว่านี้ ไม่ใช่ຣวຢทันตาเห็น แต่เป็њຣวຢแບບยั่งยื น อุ-อา-กะ-สะ 4 คำ จำง่าย แต่ได้ผลจริง เป็њคำย่อจากหลักธรรม โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านให้ไอเดียຣวຢไว้ดังนี้ หัวใจเ ศ ร ษ ฐี 4 ข้อ อุ-อา-กะ-สะ อุ – อุฏฐานสัมปทา ~ …

Read More

ดวงชะต า 3 ปีเกิดนักษั ตรชีวิ ตเปลี่ยนแปลง หมั่นสร้างบุญส่งเสริมชีวิ ตร่ำรวย หมดห นี้หมดสิน

~ ชีวิ ตเปลี่ยนนักษั ตร ปีเถาะ ~ สำหรับท่านที่เกิดนักษั ต ร ปีเถาะ ในช่วงที่ผ่านมานั้นดวงไม่ค่อยดี ทำอะไร ก็จะเหนื่อยไม่ค่อยประส บความสำเร็จ เป็นยุคมื ด เป็นช่วงต กต่ำของชีวิ ต เลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดวงของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นและ จะดีต่อเนื่อง จะห มดเ ค ร าะห์โ ศ ก …

Read More