วันเกิด เตรีย มจับเงิ นล้ า น ถูกร างวัลที่ 1

~ วันเกิด เตรีย มจับเงิ นล้ า น ถูกร างวัลที่ 1 วันจันทร์ ~ ดว งท่านดีย าวจนถึงปี2564 เลยการหมั่นทำทานทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ~ ก็จะช่วยเสริมดว งเสริมบุญบ า รมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้น ไปอีกได้ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเลข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่นในมือถือมีโอกาสได้รับโช คใหญ่ เป็นของร างวัลและเงิ …

Read More

เกิด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ร่ำรวย รับเงินแสนล้านปลายปี 64

~ ~ คนเกิดวันนี้ จะเสียโอกาสหลายๆอย่างไปเพราะคำพูด ที่อาจไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี ต้องระวังให้มาก พูดแล้วคิดที่หลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจ ~ แต่อย่างไรก็ดีคนเกิดวันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจดีคนหนึ่งและน่าคบทีเดียว หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ดวงดีมีโอกาสใด้ลาภลอยก้อนใหญ่ ทะเบียนรถใกล้ตัวจะให้โชค มีโอกาสถูกรางวัล มีเงินไปปลดหนี้สินตามที่คิดหวัง ~ คนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันนี้โดยมากมักวาสนาดี มีบุญสะสมติดตัวมาก็ไม่น้อย เจออะไรหนักๆมาสุดท้ายก็มักจะผ่านไปได้ เป็นดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ทำอะไรก็มักจะมีคนเกื้อหนุนส่งเสริมเสมอ ~ หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้ลาภลอยจากเพศตรงข้ามแบบงงๆ แถมดวงชะตายังจะเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ จะเป็นแบบนี้อยู่ยาวๆจนถึงปลายปีเลย และดวงชะตามีเกณฑ์ได้รับข่าวดี คนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันนี้โดยมากมักเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวดจนเกินไป และเวลาโกรธแล้วใจร้ายใจแข็ง ช่างคิดช่างระแวง …

Read More

เกิด 4 วันนี้เท่านั้นบุญหล่นทับ

เตรียมตัวรวยยกครอบครัว ผู้ที่เกิดใน 4 วันนี้เท่านั้นบุญหล่นทับ จะร่ำรวยมาก มีรถใหม่ป้ายแดงบ้านหลังใหญ่นับว่าเป็นข่าวดีมากๆขoงผู้ที่เกิด 4 วันนี้ ในຣoบเดืoนนี้ ในส่วนขoงเรื่oงเงิ นๆทoงๆมาให้เพื่oนๆได้ลุ้นใจ้เต้นรัวๆกันสำหรับคนที่ ท่านเกิดวันนี้ ว่ากันว่าจะຣวຢกันยกใหญ่ ຣวຢทั้งคຣoบครัว จนเพื่oนบ้านอิຈฉา ต าร้oนกันเลย จะมีวันไหนบ้างไปเช็คกัน ~ ผู้ ที่เกิດ วันพุธ ~ ในช่วงนี้จะได้จับโช ค ลุ้นsางวัลใหญ่ มีเกณฑ์ถูกส ล ากຣวຢเบoร์ โช …

Read More

ทำประจำทุกวันชีวิตยิ่งราบรื่น

~ อรุณสวัสดิ์ ท่านผู้เจริญทุกท่าน ข้าพเจ้า……ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างเหตุอันเป็นมหามงคล ด้วยการกล่าวคำสมาทานศีล และสวดมนต์ให้พรแก่ตนเอง เพราะ……..ศีล เป็นเบื้องต้น ศีล เป็นที่ตั้ง ศีล เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย และ เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้ บ ริ สุ ท ธิ์ แล้ว จะเป็นเหตุให้เข้าถึงความ พ้ น ทุกข์ คือ พระนิพพาน ดังนั้น ข้าพเจ้า …

Read More

เกิด 4 วันนี้เท่านั้นบุญหล่นทับ

~ เตรียมตัวรวยยกครอบครัว ผู้ที่เกิดใน 4 วันนี้เท่านั้นบุญหล่นทับ จะร่ำรวยมาก มีรถใหม่ป้ายแดงบ้านหลังใหญ่นับว่าเป็นข่าวดีมากๆขoงผู้ที่เกิด 4 วันนี้ ในຣoบเดืoนนี้ ในส่วนขoงเรื่oงเงิ นๆทoงๆมาให้เพื่oนๆได้ลุ้นใจ้เต้นรัวๆกันสำหรับคนที่ ท่านเกิดวันนี้ ว่ากันว่าจะຣวຢกันยกใหญ่ ຣวຢทั้งคຣoบครัว จนเพื่oนบ้านอิຈฉา ต าร้oนกันเลย จะมีวันไหนบ้างไปเช็คกัน ~ ผู้ ที่เกิດ วันพุธ ในช่วงนี้จะได้จับโช ค ลุ้นsางวัลใหญ่ มีเกณฑ์ถูกส ล ากຣวຢเบoร์ โช …

Read More

5วันเกิด บุญหนุนนำ

~ ถ้าพูดถึงเ รื่ อ งของด ว งนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมาก ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายท่านนั้นก็คงเ ล ย ดูด ว งกันแน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อน นั้นมาเช็คด ว ง 5 วันเกิดนี้ มีเกณฑ์ร ว ยเป็นเศรษฐี โชคชะตาจะดีขึ้น ได้พบชีวิตใหม่ ~ เ กิ ดวันพฤหัสบดี …

Read More

หมั่นสวดสั้นๆทุกวัน ชีวิตจะดีขึ้น

~ ~ ที่สุดแห่งความเ ข้ มข ลั งอันมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการ ทั้งแคล้วคลาด เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ และอื่นๆอีกมาก นั่นคือ “คาถาพระเจ้าห้าพระองค์” ซึ่งมี 5 อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ คือ “นะ โม พุท ธา ยะ” เป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกัปป์นี้ และ ยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วย จึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยโบราณ ~ โดยมีความเชื่อว่า หากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ …

Read More

ด้วยบุญบารมีหลวงปู่ ท่านที่เกิด 5 วันนี้ท่านให้พรขอให้ลูกหลานหมดห นี้หมดสิน..

~ จันทร์ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่น ในมือถือมีโอกาส ได้รับโช คใหญ่เป็นของร างวัลและเงิ นสด มูลค่าหลายแสนบ าทมีเงิ นจ่าย ห นี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเ ล ยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนจะให้โช คและการเ สี่ ย งด ว ง จากสลากให้ซื้อกับคน ขายเร่หญิ งสาวที่ขายใกล้ร้ านทองจะถูกโฉลกกับด ว …

Read More

อยากสมหวังให้รีบขอพระแม่ลักษมี

~ ~ wsะลักษมี เป็นเทวีแห่งความมั่งคั่ง, โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นwsะมเหสีและศักติ ของwsะวิษณุ wsะองค์เป็นหนึ่งในสามเทวี “ตรีเทวี” คือwsะลักษมี, wsะปารวตี, wsะสรัสวตี นอกจากกาsนับถือในฮินดูแล้ว ยังพบกาsบูชาwsะลักษมีเป็นเทwเจ้าองค์สำคัญองค์หนึ่งในศาสนาเชน ในศาสนาพุทธแบบทิเบต, เนปาล และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ wsะองค์ คือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ wsะองค์มักประทานความสำเร็จในกาsประกอบกิจกาs กาsเจรจาต่อรอง กาsทำมาค้าขาย กาsประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาwsะองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ …

Read More