3 กลุ่ม รับเงิน 7 พฤษภาคม 64

~

~

เมื่อวันที่ 5 พฤภาคม เพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

~

1 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3 เบี้ยความ พิ การ โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 7 พ.ค.64

~

ค่าป่วยการอสม.อสส.1,000 บาท

-โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 14 พ.ค.64

~

-ค่าเสี่ยงภัยโควิดอสม.,อสส. 500 บาท

-โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 18 พ.ค.64 (งวดของเดือนเม.ย.64)

~

ผู้ พิ การที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการ จะได้รับเงิน 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการฯ ทุกวันที่ 22 ของเดือน สิ้นสุดในเดือน ก.ย.64
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กำหนดการจ่ายเดิม (เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความ พิ การ) เงินจะเข้าทุกวันที่ 10

~

ของเดือน แต่เดือนพ.ค.64 วันที่ 10 เป็นวันหยุดประจำภาคของทางภาคอีสาน นับเป็นวันหยุดราชการ และในวันที่ 11 พ.ค.64 เป็นวันพืชมงคล

~


ดังนั้นจึงเลื่อนการจ่ายมาเป็นวันที่ 7 พ.ค.64 แทน อสม.,อสส. จะได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเพิ่มอีกเป็น 3 เดือน คือเดือนเม.ย.-มิ.ย.64 แต่ถ้าโควิดยังระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจจะมีลุ้นได้ต่ออายุไปอีก

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *