โรงเรียนดังประกาศด่วน หลังติด CV กว่า 700 คน

ภายหลังจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ออกหนังสือประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนช่วงวันที่ 11-19 ก.ค. หลังระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบนักเรียนติด CV-19 ไปแล้วจำนวน 688 ราย และบุคลากรในติด 70 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565)

ล่าสุด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 7 ก.ค. เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน โดยระบุว่า

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง การแพร่กระจายของ CV-19 และตัดวงจรการแพร่กระจาย โรงเรียนจึงพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

โดยใช้ตารางเรียนปกติ ลดเวลาเรียนเหลือคาบละ 40 นาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 – 12 ก.ค.65 และกลับมาเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 18 ก.ค.65

ขณะเดียวกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ก็ได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนตามมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยประกาศระบุว่า เนื่องจากมีการแพร่กระจายของ CV-19 อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 จึงกำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้โรงเรียนกำหนดการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.