ข้าวไม่เป็นราคา ชาวนาน้ำตาตก ถูกยังไงก็ต้องขาย ไม่มีทางเลือก

จากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปีที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวและกำลังนำไปจำหน่ายให้กับโรงสี มีราคาตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยและราคาน้ำมันถีบตัวสูงขึ้น เช่นราคาปุ๋ย กระสอบบรรจุ 50 กก.เดิมกระสอบละ 530 บาท ถีบตัวสูงขึ้นเป็นกระสอบละ 800-1,000 บาทน้ำมันถีบตัวสูงขึ้น

แต่ราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวและข้าวเหนียว กข.ตากต่ำสวนทางกับค่าปุ๋ยค่าเก็บเกี่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น 2 เท่าตัว ได้ส่งผลให้เกษตรกรต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสพปัญหาขาดทุนความไม่สมดุลย์ระหว่างราคาข้าวกับราคาปุ๋ยและค่ารถเก็บเกี่ยว

นายสังวาน พันธ์หาร อายุ 75 ปี เลขที่ 27 หมู่ 2 ต. คำโพน อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ บอกว่าปัจจุบันราคาข้าวเปลือกจ้าวหอมมะละที่โรงสีรับซื้อตกต่ำตันละประมาณ 8,000 บาทตก กก.ละไม่เกิน 7-8 บาท

ส่วนข้าวเหนียวตันละไม่ถึง 5,000 บาทตก ก.ก.ละ 3-4 บาทไม่เหมือนกับ 10 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรเคยขายราคาจำนำได้สูงถึงตันละ 15,000 -20,000 บาท แต่ขณะนี้ราคาข้าว 1 กก.ไม่เท่ากับมาม่า 1 ห่อๆละ 6 บาท

ตนอย่ากจะแนะนำทางช่วยฝากไปถึงรัฐบาลให้ดูแลเกษตรกรโดยการหาตลาดส่งออกไปต่างประเทศดีกว่าจะนำเงินของภาษีของประชาชน มาชดเชยส่วนต่างซึ่งไม่พอกับหนี้สินที่เกษตรกรได้กู้ยืมมาลงทุน

นางยุวะนิช ตาแสง เจ้าของโรงสีโชคทวี 2 ต.นาหว้า อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ บอกว่าราคาข้าวตกต่ำไม่ส่งผลกระทบต่อโรงสีที่เป็นพ่อค้าคนกลางแต่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือชาวนา ปุ๋ยก็แพง ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวก็แพง ถ้าราคาเท่านี้ชาวนาขาดทุนแน่นอน

สาเหตุที่ข้าวเปลือกราคาตกต่ำมาจากผู้ส่งออกอ้างว่าส่งออกไม่ได้เนื่องจากปัญหาโควิด ค่าตู้ก็แพง ค่าเรือก็ขึ้น 4-5 เท่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐช่วยในเรื่องนี้ด้วย ต่อข้อถามที่ว่าหากข้าวไม่เป็นราคาโรงสีดีใจหรือไม่ที่จะได้ซื้อข้าวราคาถูก

นางยุวะนิช ปฏิเสธทันทีว่าไม่เมื่อเห็นชาวนานำข้าวมาขายเมื่อตอนจ่ายเงินไปความรู้สึกน้ำตาตกใน ซึ่งไม่มีใครบอกความรู้สึกได้ดีเท่าชาวนาและเจ้าของโรงสี เมื่อจ่ายเงินออกไปเรารู้สึกว่าเขาขาดทุน เราก็อยากจะซื้อแพงแต่เราก็ไปต่อไม่ได้ เพราะเราก็ขายให้กับผู้ส่งออกเป็นผู้กำหนด ตนอยากวอนไปยังผู้มีอำนาจให้หาทางช่วยเหลือราคาให้มากกว่าที่เป็นอยู่

ข่าวโดย คู่ บุญมาศ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด อำนาจเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *