ใคsผ่าuมาเห็u ขอท่าuแล้ว จะได้รับโชคใหญ่ บุญบาsมีหลวงพ่อsวย

~

~

มีเคล็ดลับมา บอก อยากรุ่งเรือง อยากมีทรัพย์ในกระเป๋าม าก ค้าขายเงินดี กำไรงาม สวดคาถ าหลวงพ่อรวย
ต้องบอกก่อนว่า หลวงพ่อรวย นั้นนับว่าเป็นเกจิอาจาร ย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธยา

หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือ พระม งคลสิทธาจารย์ หลาย คนที่เป็ นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตตามหานิยม

~

โชคลาภ นอกจากวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ที่ถูกกล่าวขานมาหลายปีนอ กจากนี้เหล่าพ่อค้าแม่ ค้า คนทำมาหากินก็ยังบูชาสวดคาถ า ขอพรเสริมมงคลให้ลูกร่ำรวย

~

เป็นคาถาเรียกท รัพย์ บางคนเรียกว่า คาถามหาเฮง ใครก็ตามที่ได้ บูชาพร้อมกับท่อ งบทสวดหลวงพ่อร วยอยู่เป็นประจำ

ก็จะช่วยเสริม ความร่ำร ยให้กับตั วเอง หลายคนถามว่าท่องยังไ ง อาจจะท่องก่อนออกจากบ้าน
หรือท่องก่อ นการค้าขาย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้
คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อรวย

~

คาถาบูชาหลวงพ่อรวย

(ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม
สวดเพื่อขอโชคลาภแ ละทำมาหากิ นให้ร่ำร วย

ใครได้สวด แล้วดี ให้แชร์ต่อ บอกต่ อจะได้รับโชคใหญ่ สา ธุ ขอให้ถูกหวย ได้จับเงินแสนเงินล้าน

~

หลวงพ่อรวย เป็นเกจิร่วมสมัยกับ หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้, หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน, หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์, หลวงพ่ อแม้น วัดหน้าต่างนอก ฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านเป็นศิษย์เอกของอดีตเกจิดังเมืองกรุงเก่าทั้งสิ้น มีวิชาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และนำมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาทั้ งจิตใจและร่างกา ยของชาวบ้านจนมีชื่อเสียงไม่ยิ่งหย่ อนกว่ากัน

สำหรับหลวงพ่อรวยท่านได้สืบทอ ดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อชื่น วัดภาชี ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งสืบทอดวิชาพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลื อกิตติศัพท์ในอดีตจ นถึงปัจจุบัน อีกทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงจากหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ

ที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมโด ดเด่นในด้านเมตตามหานิยม และคงกระพันชาตรี ด้วยเ หตุนี้หลวงพ่อรวยจึงได้รับ การยกย่องให้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญครบเครื่อง สามารถทำได้ส ร้างได้ทุกสิ่งที่มีอาคมขลังศักดิ์สิทธิ์ เขียนยันต์ได้ทุกรูปแบบ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก มังคลาภิเษภ รู้พิธีทางพุทธศาสนา

~


รู้พิธีพราหมณ์ รู้วิ ชาแพทย์แผนโบราณ ฯลฯ แม้ แต่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยังกล่า วยกย่องถึงคุณธรรมล้ำลึกของหลวงพ่อรวย โดยท่านทั้งสองเคยร่วมทางจาริกธุดงค์แสวง หาเวทวิชาอาคมมาด้วยกัน เป็นศิษย์ร่ วมครูอาจารย์เดียวกั นมาก่อน

ปัจจุบัน หลวง พ่อรวยถ้าไม่ติดกิจนิมนต์ที่ใด แล้ว ท่านจะอยู่ที่กุฏิ คอยต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาและเหล่าผู้ที่ ศรัทธาที่มาหา มีทั้งมาขอรดน้ำมนต์ สะเดาะเคราะห์ มาทำบุญ ถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ขอน้ำมนต์ไปพรมบ้านใหม่และร้านค้า ห รือนำรถใหม่มาให้หลวงพ่อเจิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

~

หรือมาขอของดี มาคุ้มครองตนเอง ซึ่งหลวงพ่ อจะต้อนรับผู้ที่มาหาทุกคนด้วยความทัดเ ทียมเสมอกันหมด ไม่ว่าจะยากดี มีจน หรือเป็น ศรษฐีมาจากที่ใดก็ตามที

ชื่อของ “ หลวงพ่อรวย” ถือว่าเป็นม งคลนาม สื่อความหมายถึงคว มมั่งมีเงินทอง ทรัพย์สมบัติ มีกินมีใช้ ไม่อดอย ากยากจน ด้วยเหตุนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยจึงเป็นที่นิยมในวงกว้าง

~

โดยหลายๆ รุ่นได้ปรากฏพุทธคุ ณความขลังในด้านต่างๆ ให้ผู้สวมใส่ไ ด้ประจักษ์ โดยเฉพาะด้านเ มตตา ค้าขาย เป็นที่กล่ าวขานกันมาก อย่างเช่น เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่ นอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี ๒๕๕๓

ซึ่งออกแบบไ ด้สวยงาม และปัจ จุบันยังมีเหลือรองรั บศรัทธาให้บูชาที่วัด ที่สำคัญมีประสบการณ์ให้กล่าวขานกันมาแล้ว

RELATED POSTS

Leave a Reply

Your email address will not be published.