4 วันเกิดดวงดียาวยันปีหน้า สิ่งแ ย่ๆ กำลังจะผ่านพ้นไป ทำอะไรก็รุ่ง โชคใหญ่วิ่งช น เงินทองพุ่ งเข้าหาทุกวันทุกคืน

~

โชคดียาว ท่านเกิดวันศุกร์

ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคล าภคนแม่ให้มาไม่ครบจะให้โชคก้อนใหญ่

มีเกณฑ์รับเงินสดหลักแสนเอาไปปลดห นี้ ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย คนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนรู้ใจใน4เดือนนี้

~

ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคล าภบุญบารมีเก่าที่เคยทำไว้เริ่มส่งผลให้ชะต าชีวิ ตเปลื่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้น แต่ให้ระวังเรื่องกระท บกระทั่ งกับเพื่อนบ้านไว้ด้วย

อาจเกิดความเข้าใจผิดกันโดยไม่ตั้งใจ และสำหรับในปี2564นี้ ถือเป็นปีที่ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่

~

มีดวงโชคล าภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษั ทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่ง

หยิบจับอะไsก็เป็นเงินเป็นทองความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวงท่านดียาวจนถึงปี2564เลย

โชคดียาวท่านเกิดวันจันทร์


สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นั้น สำหรับปี 2564 ถือเป็นปีที่ดีของท่านยาวต่อไปอีก 2 ปีจนถึงปี 2566 เลยนะ

~

ไม่ว่าจะด้านการงาน ความรัก ครอบครัว สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไป ส่วนสิ่งที่แ ย่มาก ๆ ที่ ผ่านมาในรอบปี2563

จะกลับเป็นดียิ่งๆขึ้นไป ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคล าภและการงาน

ความฝันงูใหญ่หรือพญ านาคจะให้โชคล าภก้อนใหญ่จนมีเงินซื้อบ้านซื้อรถสมใจไม่ถูกใครมาห ย า มหรือดูถูกอีกต่อไป

และสำหรับในปี2564นี้ ถือเป็นปีที่ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ มีดวงโชคล าภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่ง

~

ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษั ทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวงท่านดียาวจนถึงปี2564เลย

โชคดียาวท่านเกิดวันเสาร์

ชะต ามักอาภั พในหลายเรื่องชีวิ ตตั้งแต่เล็กมักคนคนรอบตัวนำไปเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าอยู่เสมอ

~

จึงทำให้พอโตมาจึงมักจะทะเ ย อทะย า นแ ส ว งหาความก้าวหน้าและชื่อเสียงให้กับตัวเองมากกว่าคนอื่น

เพรา ะไม่อย า กให้ใครมาดูถูกและเปรียบเทียบคนเกิดวันนี้ หัวดีฉลาดหลักแ ห ล ม หากใช้ความรู้ความสามารถตัวเองได้เต็มที่

มักจะก้าวหน้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน ติดอยู่ตรงที่ถ้าขี้เ กี ย จก็มักจะไม่ทำอะไรจึงทำให้ชีวิ ตมักย่ำอยู่กับที่

ดังนั้นจึงควรหาอะไรมากระตุ้นให้ขยันกว่าที่เคย ดวงโชคล าภตลอด ปีพ่อแม่และคຣอบครัวมีชีวิ ตที่ดีขึ้น

~

สุ ขสบายพ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไปทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษั ท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า

จะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวงท่านดียาวจนถึงกลางปี 2564

โชคดียาวท่านเกิดวันอังคาร

~

คนมีคู่ให้ระวังเรื่องความสั มพั นธ์ที่ห่ างเหินการไม่มีเวลาให้กันอาจทำให้ความสั มพั นธ์มีปั ญหาได้

อย่ าให้ความห่างเหินหรือเย็นช ากลายมาเป็นช่องว่างให้ใครคนอื่นแ ท ร กเข้ามาพย ายามเติมความหวานให้กันบ้าง

ในโอกาสดีอย่ านิ่งเฉยหรือปล่อยไปเพราะคิดว่าเป็นของต า ย ความใส่ใจความเห็นอกเห็นใจกัน

มีเวลาทำกิจก ร ร ม ด้วยกันบ่อยครั้งจะช่วยให้ความสั มพั นธ์กลับมาแนบแน่นอีกครั้ง

~

สำหรับในปี2564นี้ ถือเป็นปีที่ดวงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง มีดวงโชคล าภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษั ทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชี พเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดวง ท่านดียาวจนถึงปี 2564

ที่มา kasetpost.com

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.