มิลลิ แร็ปเปอร์ดัง เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ที่แท้นายกฯ ส่งทนายฟ้องหมิ่น

~

มิลลิ แร็ปเปอร์ดัง เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ที่แท้นายกฯ ส่งทนายฟ้องหมิ่น

~

~

~

~

~

~

VDO มิลลิ แร็ปเปอร์ดัง เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ที่แท้นายกฯ ส่งทนายฟ้องหมิ่น

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *